Automatické zpracování došlých e-mailů

Modul Newsletter jsme obohatili o novou funkci, která dokáže automaticky zpracovat až 90% všech vrácených e-mailů.

O co se jedná?

Při rozesílaní newsletterů se často stáva, že e-mailové adresy, na které se newsletter posíla již neexistují, jsou přeplnené, nebo je adresát na dovolené. Ve všech případech se na odesílací server vrací e-maily, které informují o důvodech. Při rozsáhlých kampaních se může jednat až o tisícovky e-mailů.

Řešení od Kamadu

Automatické zpracování došlých e-mailů, které nabízí systém VincIS, dokáže pochopit obsah došlých e-mailů a na základě toho vykonat s e-mailovou adresou různé akce. Například ji může označit jako neplatnou. Automaticky jsou taky rozpoznávány automaticky generované e-maily, které se posílají v případě nepřítomnosti nebo dovolené.

Díky tomuto zpracování e-mailů můžeme také vytvořit podrobné statistiky kampaně. Budete mít přehled o tom, na kolik e-mailových adres byl Váš newsletter rozeslán, kolik adres bylo vyhodnoceno jako neplatných, kolik lidí je právě na dovolené a mnohé další zajímavosti.

big_img_1 img_shadow


Příklad statistiky, která byla automaticky vygenerována z analýzy došlých e-mailů.