NetDruid - Data Retention pro ISP

Uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů

Povinnost poskytovatelů připojení k internetu ze zákona č. 273/2012 Sb., prováděcí vyhlášky č. 357/2012  o uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů za NAT Vám efektivně vyřeší původní softwarové řešení NetDruid. Aplikaci NetDruid jsme vyvinuli, abychom efektivně a nenáročně vyřešili povinnost svoji a našich zákazníků.

Aplikace je dostupná již od 2 500,- Kč měsíčně.

NetDruid se zaměřuje výhradně na splnění výše uvedené zákonné povinnosti. Jedná se o štíhlé a efektivní řešení, které nevyžaduje žádné zásahy do sítě. NetDruid se skládá se dvou částí:

 • sledování a sbíraní dat pomocí monitorovací sondy
 • ukládání dat v datovém skladu a vyhledávaní v nich pomocí vyhledávacího stroje

Architektura systému je znázorněna na nasledujícím obrázku:

Schema NetDruid

Sledování a sbíraní dat - Monitorovací SONDA

Sonda se umístí na NAT stroj (OS Linux) nebo na stanici, na které je replikován provoz z hraničního bodu Vaší sítě. Aplikace efektivně shromažďuje data z jedné síťové karty. O každém spojení zaznamená tyto data:

 • typ spojení (TCP, UDP, ...),
 • lokální IP adresu a port,
 • veřejnou IP adresu a port,
 • objem dat, a
 • čas.

Následně je komprimuje, volitelně šifruje a ukládá do datového skladu.

DATOVý SKLAD a Vyhledávací stroj - DSVS

Webová aplikace s podporou SQL, do které si dočasně odkládá výsledky vyhledávací úlohy, pro případné upřesnění dotazu. Tento frontend spolu s datovým skladem může být umístěn

 • na vašem/pronajatém zařízení s OS Linux nebo
 • na našem virtualizačním softwaru úložiště.

V datovém uložišti nejsou ukládána žádná osobní data, přesto mohou být data šifrována a účinně chráněna proti nedovolenému přístupu. Data získána přes vyhledavací stroj je nutné doplnit údaji z Vaší evidence zákazníků přes IP adresu a tím splnit povinnost danou zákonem.

Na zakázku můžeme poskytnout ucelené řešení správy agendy ISP, včetně propojení s NetDruid v rámci našeho IS Armorik.

příklady konfigurací pro poskytovatele připojení do 100 Mbits

Možný rozpočet pro poskytovatele, který

 • generuje datový tok do 100 Mbits,
 • NAT je server s OS Linux a instalovou NetDruid sondou, a
 • DSVS je pronajaté na virtualizační platformě Kamadu.
Pronájem softwaru sondy (100 Mbits) 1 000,- Kč / měsíčně
Pronájem softwaru DSVS 500,- Kč / měsíčně
Pronájem virtualizačního softwaru DSVS u Kamadu 1 000,- Kč / měsíčně
Celkem 2500,- Kč / měsíčně

 

Možný rozpočet pro poskytovatele, který:

 • generuje datový tok do 100Mbits,
 • NAT je server s OS Linux a instalovanou NetDruid sondou, a
 • DSVS je instalován na vyhrazeném HW serveru (s OS Linux). Server vlastní ISP, jeho zabezpečení a správu zajištuje Kamadu Atelier.
Pronájem softwaru sondy (100 Mbits) 1 000,- Kč / měsíčně
Pronájem softwaru vyhledávacího rozhraní a datového uložiště 500,- Kč / měsíčně
Zabezpečení DSVS a OS vyhrazeného HW serveru 1 000,- Kč / měsíčně
Celkem 2500,- Kč / měsíčně

 

Možný rozpočet pro poskytovatele, který:

 • generuje datový tok do 100Mbits,
 • NAT je server s OS Linux a instalovanou NetDruid sondou, a
 • DSVS je instalován na vyhrazeném HW serveru (s OS Linux). Server je pronajatý od Kamadu Atelieru. Jeho zabezpečení a správu zajištuje Kamadu Atelier.
Pronájem softwaru sondy (100 Mbits) 1 000,- Kč / měsíčně
Pronájem softwaru vyhledávacího rozhraní a datového uložiště 500,- Kč / měsíčně
Zabezpečení DSVS a OS vyhrazeného HW serveru 1 000,- Kč/měsíčně
Pronájem HW vyhrazeného serveru 3 000,- Kč/měsíčně
Celkem 5 500,- Kč/měsíčně


Podrobnosti

Pokud ISP generuje větší datový tok, než 100 Mbits,

Každých dalších 100Mbits 100,- Kč / měsíčně

Při použití další sondy (další sitové rozhraní), na stejném hraničním bodě, se cena snižuje o 30% od výše uvedených cen první sondy.

V ceně softwaru NetDruid je zahrnuta

 • podpora produktu s garancí řešení do 7 dnů,
 • plánovaný rozvoj produktu dle vývojového plánu, legislativních úprav  a poskytnutí upgradů zákazníkům.

Alternativou pronájmu virtualizačního softwaru jsou

Pronájem hardwaru pro stanici s datovým skladem a vyhledávaním
v ceně je obsažena záruka provozu, správa a zabezpečení
3 000,- Kč / měsíčně
Prodej HW a instalaci OS Linux, instalaci softwaru vyhledávacího rozhraní a datového uložiště 40 000,- Kč / měsíčně

Náklady spojené s plněním zákonné povinnosti dle vyhlášky č.462/2013 hradí Ministerstvo vnitra ČR po předložení účetních dokladů o pronájmu softwaru, případně hardwaru vedených v účetnictví jako dlouhodobý majetek.

Vyhrazujeme si právo na vratný instalační poplatek.
Poplatek je vrácen po 6 měsících plnění smlouvy.
cca 5 000,- Kč
Podpora do 48 hodin 1 000,- Kč / měsíčně
Zodpovědná, profesionální správa OS Linux, včetně zabezpečení 1 000,- Kč / měsíčně

Nabízíme také pokročilou správu vašich routerů, serverů, síťových služeb dle vašich požadavků.

Řešení NetDruid je určeno malým i velkým poskytovalelům připojení k internetu (ISP), včetně CATV.

Bližší informace poskytneme na adrese netdruid@kamadu.eu.

Vývojový plán produktu NetDruid

Nabízené řešení v Kamadu Atelieru neustále zlepšujeme. Aktuálně se zaměřujeme na tyto vlastnosti:

 • podpora IPV6
 • různé požadavky zákazníků na ergonomii DSVS
 • integrace do IS Armorik