Návod na instalaci certifikační autority do prohlížeče

Jednoduchý způsob jak přidat do prohlížeče certifikovanou autoritu Ateliéru Kamadu.

Stav před instalací

Pokud do prohlížeče zadáte adresu některé z aplikací kamadu, která vyžaduje zabezpečení, a nebudete mít instalovanou CA Kamadu, prohlížeč vypíše varování, jako na následujícím obrázku. V žádném případě nepovolujte bezpečnostní výjimky, namísto toho použijte následující jednoduchý návod na nápravu.

Varování při chybějícím CA

Postup instalace

1. Navštivte stránku CA Kamadu -- http://ca.kamadu.eu.

Stránky CA Kamadu

2. Zvolte některý z formátů certifikátu, například formát CRT.

Certifikát ve formátu CRT

3. Objeví se dialogové okno s dotazem, zda instalovat novou certifikační autoritu.

4. Zašrtnete všechny možnosti a klikněte na OK.

5. Instalace je dokončena. Zabezpečená aplikace Kamadu teď funguje a prohlížeč informuje o platné CA.