Data Retention

Sledování síťového provozu

V ateliéru Kamadu jsme vytvořili komplexní balík nástrojů a aplikací, které umožňují za velmi příznivé pořizovací náklady sledování síťového provozu a zaznamenávaní jednotlivých spojení (Data Retention) pro potřeby policie a dalších státních institucí v souladu s aktuálními právnimi předpismi.

Projekt Data Retention v sobě obsahuje tyto komponenty:

  • Sledování a sbírání dat na serverech providera
  • Ukládání a zálohování dat
  • Analýzování a vyhledávání v uložených datech

Sledování a sbíraní dat

Aplikace DR Sonda je šikovný nástroj, který jsme naprogramovali v jazyku C. Je určen pro běh na serveru provozovatele sítě, který tvoří rozhraní medzi vnitřní sítí provozovatele a Internetem. DR Sonda pomocí analýzy paketů neustále sleduje aktivní spojení. Po jejich ukončení zaznamená tyto informace:

  • Zdrojovou a cílovou IP adresu
  • Zdrojový a císlový port (pokud se používá)
  • Čas začátku a konce spojení
  • Velikost přenesených dat

Ukládání a zálohování dat

Pomocí důmyslné technologie se data, které produkuje DR Sonda ukládají v komprimovaném formátu do datového úložiště. Nástroje, které jsme v Kamadu napsali se starají o bezpečné uložení a přístup k těmto datům.

Analýza a vyhledávaní v datech

Kromě sběru samotných dat jsme v Kamadu vytvořili také jednoduché webové rozhraní pro vyhledávaní a přístup k uloženým datům.

Více o data retention zde