Emailové služby - nastavení a používání

Emailové služby Kamadu s antispamovou, antivirovou ochranou.

Webové rozhraní či webový klient jsou na adrese https://posta.kamadu.cz

Mailové služby jsou dostupné pomocí těchto protokolů:  HTTPS, IMAP, IMAPS, POP3, POP3S  a zabezpečeny jsou antivirovou a antispamovou víceúrovňovou ochranou.

Nastavení pro Outlook, Thunderbird, Android a další klienty

 • Přihlašovací jméno a heslo jste získali ve zprávě o zřízení služby.
 • Pro uživání zabezpečeného šifrovaného přenosu je třeba mít v klientu naimportován certifikát CA Kamadu, viz výše. V krajním případě můžete služby používat nešifrované, ale riskujete prozrazení přístupových údajů a jejich následné zneužití.
 • Po zadání emailového účtu a hesla zvolte ruční nastavení
 • Zvolte službu, nebo typ účtu. Dostupné jsou IMAP nebo POP3.
 • Zadejte přihlašovací jméno. Pozor, liší se od emailové adresy!
 • Zadejte heslo.
 • Server příchozí pošty IMAP či POP3
  • Adresu serveru změňte na mail.kamadu.cz
  • Typ zabezpečení doporučujeme STARTTLS vždy.
  • Typ ověření PLAIN nebo Heslo, zabezpečený přenos
  • Port 110 pro POP3 STARTTLS
  • Port 143 pro IMAP STARTTLS
 • Server odchozí pošty SMTP mail.kamadu.cz
  • Zabezpečení doporučujeme STARTTLS vždy.
  • Typ ověření automatic, nebo login či plain
  • port 25, nebo 465 či 587

Někteří poskytovatelé internetu blokují odchozí poštu na portu 25. Možností řešení takové situace jsou:

 • Použijte webové rozhraní https://webmail.kamadu.cz
 • Změňte prosím port odesílacího serveru na 465 či 587.
 • Další možností je použít SMTP server vašeho providera jako odesílací server. Toto je však nutné změnit pokud opustíte síť takového poskytovatele. V případě použití tohoto postupu ověřte také, zda-li máte nastavenu ochranu SPF a jak. Vaše emaily by nemusely být správně doručovány, pokud užije neautorizovaný server.  Většina služeb našich klientů, tedy i váše tuto ochranu používá.
 • Poslední možností je zřízení VPN služby. Požádat o ní můžete zde.